Dr. Morrison có thông điệp nhắc nhở cư dân đảo: Nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn nếu có hiện
diện 3 chữ C:

– Close contact (tiếp xúc gần)

– For Continous period 15 mins (trong thời gian từ 15 phút trở lên)

– Close environment (ở không gian kín).

Mang khẩu trang là việc quan trọng cần làm khi đến các nơi trong nhà (indoor) khi khoảng cách tiếp xúc gần.

Nguồn: https://twitter.com/InfoPEI/status/1281260368694829056

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây